Nejnovější článek Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Manage Social, s.r.o. Květen 22, 2017
Více článků

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Manage Social, s.r.o.

Autor: Jakub Hrabovský

 

Jako jednatel společnosti Manage Social, s.r.o. se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, IČ: 24724866, (dále jen „Společnost“),

svolávám na den 22.06.2017 v 11,00 hodin valnou hromadu.


Valná hromada se bude konat v zasedací místnosti Společnosti v Praze 7 – Holešovicích, Jankovcova 1603/47a, Budova L, 2. patro.

Program jednání valné hromady:
1.    kontrola usnášeníschopnosti
2.    volba orgánů valné hromady
3.    schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016 a schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016
4.    schválení rozdělení zisku za rok 2016
5.    ukončení valné hromady


Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

Bod 3. 
Návrh usnesení: 
„Valná hromada Společnosti schvaluje
(i) účetní závěrku Společnosti za rok 2016
(ii) hospodářský výsledek Společnosti za rok 2016, který je roven zisku ve výši 2.336.721,29 Kč“.

Bod 4. 
Návrh usnesení: 
„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2016, jehož výše činí 2.336.721,29 Kč tak, že tento zisk ve výši 2.336.721,29 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku Společnosti.“

 

Prezence společníků bude probíhat od 10,50 hodin v místě konání valné hromady.

 

V Praze dne 19.05.2017

Pavlína Rieselová

jednatelka společnosti
Manage Social, s.r.o.

 

Doručuje se společníkům:
Ewing Group, a.s., Jankovcova 1603/47a,, 170 00  Praha 7
Jakub Hrabovský, Hlubočepská 1113/33a, 152 00 Praha 5

Londýn

34b York Way
City of London, N1 9AB
United Kingdom
Jakub Hrabovsky
+44 7833 277 437

Praha

Classic 7 Business Park
Budova L
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech Republic
Marta Hrušková
+420 224 800 512